De ervaring van: Karin Bruynesteyn

Je kunnen blijven ontwikkelen ondanks en dankzij de beperkingen die je als eenieder ander hebt, is een groot goed. Voor mij persoonlijk, voor de mensen die ik beroepsmatig spreek en, mijns inziens, ook voor onze maatschappij.

Al lijkt persoonlijke ontwikkeling zo persoonlijk, de behoefte aan ontwikkeling lijkt toch ook een universeel kenmerk van ons mensen te zijn. Maar wat zijn dan die universele drijfveren? Wat is daarover bekend in de wetenschap? En wat is en blijft meer het domein van de filosofie? En hoe (ver)maakbaar zijn we nu eigenlijk? Vragen die mij als arts en filosofisch practicus i.o. heeft doen besluiten de postacademische opleiding bij het NIPO te gaan volgen. Op zoek naar antwoorden, nieuwe perspectieven en nieuwe vragen.

Nieuwe vragen en twijfels die uiteraard meteen al kwamen na de beslissing.
Zou het niet voornamelijk blijven bij theoretische antwoorden? Theorieën die ik ook zelf als epidemioloog kan vinden. Of zou het juist niet te praktisch worden, met alleen maar tools en standaard tips & tricks, niet bijdragend aan het maatwerk wat ik zo belangrijk vind in m’n werk. Twijfels die gelukkig vlug weggenomen werden in het persoonlijke intakegesprek met de (hoofd)docenten.

"Ik heb de opleiding ervaren als een compacte, complete, inspirerende opleiding, op werkelijk postacademisch niveau voor eenieder die professioneel geïnteresseerd is in het brede - zowel wetenschappelijke als filosofische - concept persoonlijke ontwikkeling."

Twijfels die ook wegbleven gedurende de opleiding.

  • door het hoge interactieve gehalte tijdens de lesdagen, bij zowel de hoofddocenten als de gastdocenten.
  • door de opvolging van lesdagen door intervisie avonden, waarin specifiek aandacht hoe de theorie, maar ook de reeds bestaande toepassingen, bij jou in de praktijk ingezet zou kunnen worden.
  • door de uitgebreide beschikbare literatuur ter ondersteuning van het onderwijs, met vele optionele mogelijkheden tot verdieping in een voor jouw praktijk belangrijk thema.
  • maar bovenal, door de specifieke aandacht voor de samenhang tussen alle thema’s en perspectieven.


Kortom, ik heb de opleiding ervaren als een compacte, complete, inspirerende opleiding, op werkelijk postacademisch niveau voor eenieder die professioneel geïnteresseerd is in het brede – zowel wetenschappelijke als filosofische – concept persoonlijke ontwikkeling. Vertrekkend vanuit thema’s zoals de (on)maakbaarheid van de mens en menselijke (psychologische) basisbehoeftes en denkfouten, via persoonlijkheidsstructuren en het belang van intrinsieke motivatie, – doelen en waarden naar narratieve identiteit en keuzes maken en uitvoeren.

Waarbij het NIPO zich voor mij persoonlijk onderscheidt van andere opleidingen door de unieke combinatie van filosofische en psychologische inzichten. Met aandacht voor zowel de overeenkomsten als de tegenstellingen; en zo mogelijk strevend naar verzoening. Geheel in lijn met de laatste inzichten van de positieve psychologie: het menselijk welbevinden is dialectisch van aard. Je snapt dat ik daar blij van werd.

Geinteresseerd in de Postacademische opleiding Persoonlijke Ontwikkeling?

Onze opleiding draagt bij aan de professionalisering van het vakgebied. Met dit programma bieden we een overzicht van betrouwbare, wetenschappelijke informatie (onder meer vanuit de psychologie) en leren we je evidence-based werken. Na de opleiding kan je deze kennis en vaardigheden toepassen in je coach- of trainingstrajecten, of bijvoorbeeld in je werk als psycholoog, docent, beleidsmaker in onderwijs of HR-professional. De opleiding biedt verdieping voor wie zich al in enige vorm bezighoudt met het begeleiden en/of ontwikkelen van anderen.

Met dit programma vertrekken we vanuit de wetenschap en brengen we serieuze thema’s met humor, lichtheid en veel interactie. Ons doel is dat jij na deze opleiding nog meer effect hebt op jouw doelgroep.

Wil jij meer informatie over de opleiding? Of wil je even sparren over of deze opleiding iets voor jou is? Neem dan vrijblijvend contact op met de opleidingscoördinator.