Deel via:

Grit: het fenomeen dat succes verklaart

Grit is een enorm populair begrip geworden en sommige scholen hebben er zelfs hun studieadvies en ondersteuning op aangepast. Recentelijk worden er steeds meer vragen over dit concept gesteld, zoals: wat is grit nou precies? Voorspelt grit succes beter dan andere bekende persoonskenmerken zoals “conscientiousness” of intelligentie? En kan je Grit wel beïnvloeden?

We bevelen dit artikel van Jesse Singal aan als een vertrekpunt om je hier meer in te verdiepen (Singal heeft ook een kritisch boek uit over onze onverzadigbare honger naar snelle oplossingen en de nieuwste wetenschap (met de passende titel “The Quick Fix”).

De boodschap hier is niet dat Grit ongeldig is als meetinstrument (een van de subschalen lijkt wel degelijk iets nieuws te meten), maar om alert te zijn op “nu hebben we het definitieve antwoord” beweringen. Vaak overlappen nieuw ontwikkelde instrumenten en tools (te) veel met bestaande instrumenten. Er bestaat zelfs een denkfout genoemd de “jangle bias” die ons hier gevoelig voor maakt. Deze denkfout treedt op wanneer we denken dat twee dingen verschillend zijn alleen omdat ze verschillende namen hebben (maar zie ook de “jingle-bias”:).

Deel via:

Werk op basis van wetenschap en zet de volgende stap in je eigen ontwikkeling.

Ondersteun jij mensen in hun persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld als coach, HR professional, L&D professional of psycholoog? Geef je de voorkeur aan werken op basis van wetenschap en ben je klaar om de volgende stap in je eigen ontwikkeling te zetten? De Postacademische opleiding Persoonlijke Ontwikkeling helpt je om jouw professionele visie op ontwikkelen te verdiepen.