Deel via:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp

Kunnen anderen je persoonlijkheid inschatten?

In de Postacademische opleiding Persoonlijke Ontwikkeling is aandacht voor persoonlijkheidstesten. Er wordt besproken welke echt deugen en waarom. Een belangrijke daarvan is de BIG 5 (ook wel bekend als OCEAN of – in vaktaal – de NEO-PI-R).

Nu is er met de BIG 5 niet alleen veel onderzoek gedaan naar hoe wij onszelf scoren op allerlei persoonlijkheidsdimensies (bijv. extraversie en neuroticisme), maar ook naar hoe anderen ons scoren op dezelfde dimensies. Een grote meta analyse hierover met meer dan 30.000 deelnemers uit 152 studies laat verrassende resultaten zien. We sommen er een paar voor jullie op:

1. Hoe bekenden jouw persoonlijkheid beoordelen, verschilt niet significant van hoe je jezelf beoordeelt. We worden dus redelijk accuraat waargenomen. Oftewel, anderen zien ons zoals we onszelf ook zien.

2. In lijn met punt 1 is de BIG 5 minder gevoelig voor sociale wenselijkheid dan gedacht. Een veel voorkomend probleem met persoonlijkheidsvragenlijsten is dat deelnemers zich beter proberen te presenteren dan dat ze daadwerkelijk zijn, met als gevolg dat de testuitslag een te rooskleurig beeld schetst. Als dat het geval was geweest bij de BIG 5 dan zou de score die bekenden je geven negatiever zijn (omdat ze objectiever zijn) dan de scores die je jezelf zou geven (omdat je goed probeert over te komen) en uit deze studie bleek dat dit niet het geval was.

3. Mensen die je nog niet zo goed kennen beoordelen je wel negatiever dan je jezelf beoordeelt. Dit komt waarschijnlijk omdat we geneigd zijn om kritisch te zijn over het onbekende. Dit fenomeen hangt sterk samen met de negativiteitsbias.

Wil je meer lezen? Zie hier het volledige onderzoek.

Deel via:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp

Werk op basis van wetenschap en zet de volgende stap in je eigen ontwikkeling.

Ondersteun jij mensen in hun persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld als coach, HR professional, L&D professional of psycholoog? Geef je de voorkeur aan werken op basis van wetenschap en ben je klaar om de volgende stap in je eigen ontwikkeling te zetten? De Postacademische opleiding Persoonlijke Ontwikkeling helpt je om jouw professionele visie op ontwikkelen te verdiepen.